Wednesday 4 January 2012

Εναλλακτική πρόταση εντός των πλαισίων του PSI με σημαντικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα. (Ενημερωμενο)

Αναδημοσιεύτηκε στο Κέρδος
Αναδημοσιεύτηκε στο Reporter.gr
Η τιμωρία των ομολογιούχων από την Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ο στόχος και ούτε είναι προς όφελός της Ελλάδος. Η Ελλάδα πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο για τρία πράγματα.
 1. Επιτόκιο εξόδου. Δηλαδή η απόδοση με την οποία θα διαπραγματεύονται μετά την αναδιάρθρωση.
 2. Πιστοληπτική αναβάθμιση μετά την αναδιάρθρωση.
 3. Βιωσιμότητα του χρέους μετά την αναδιάρθρωση.
Δυστυχώς, το PSI+ με την σημερινή του μορφή δεν πληρεί τους τρεις αυτούς στόχους. Και τούτο, διότι οι ομολογιούχοι απαιτούν υψηλά τοκομερίδια καθιστώντας την βιωσιμότητα και το επιτόκιο εξόδου προβληματικό. Η Ελλάδα θα χρειαστεί να δανειστεί ξανά για να πληρώσει τα νέα τοκομερίδια. Προσθέτοντας την αλλαγή σε Αγγλικό δίκαιο και τις εγγυήσεις από το EFSF, τότε έχουμε ένα πραγματικό γόρδιο δεσμό.
Τρέχουσα πρόταση PSI+


 • Εθελοντική Ανταλλαγή Ελληνικού Χρέους με νέα ομόλογα στο ήμισυ της αρχικής ονομαστικής αξίας. 
 • Τα νέα ομόλογα θα έχουν μεσοσταθμικό κουπόνι περί το 5% σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. 
 • Ενδέχεται να διέπονται από Αγγλικό δίκαιο για μεγαλύτερη προστασία των πιστωτών.
 • Εγγύηση κεφαλαίου. Θα δαπανηθούν περίπου 30δις για εγγυήσεις (Zero Coupon)
 • Ένα μέρος ίσως να δοθεί σε ρευστό (γύρω στο 15%) με αντίστοιχη μείωση των παραπάνω εγγυήσεων.
 • Θα χρειαστούν τουλάχιστον 5δις κάθε έτος για την εξυπηρέτηση των νέων ομολόγων.
 • Τα ομόλογα της ΕΚΤ θα πληρωθούν κανονικά όπως και όσων δεν συμμετάσχουν στην εθελοντική διαδικασία (επιπλέον κόστος).

  Ελληνικό Χρέος σε Ομόλογα
   
 • Σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (έως 2057) ευρίσκονται περί τα 260δις Ευρώ (Παράρτημα στο τέλος της παρουσίασης).  
 • Από αυτά τα 45δις είναι στην κατοχή της ΕΚΤ 
 • Σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα περί τα 50δις 
 • Τα υπόλοιπα βρίσκονται σε τράπεζες, αμοιβαία και ασφαλιστικές του εξωτερικού και εσωτερικού. 
 • Εκτιμάται ότι περί τα 10δις ίσως να είναι σε χέρια ιδιωτών επενδυτών μη θεσμικών. 
 • Οι τρέχουσες τιμές των Ελληνικών ομολόγων κυμαίνονται μεταξύ 20-40% της ονομαστικής με τα ομόλογα λήξεως πέραν του 2014 να αποτιμώνται πιο κοντά στο 20%


Εναλλακτικό PSI+


Η χαμηλή αποτίμηση των Ελληνικών Ομολόγων (20-40%) κάνει εφικτή την "εθελοντική" επαναγορά ως εναλλακτική λύση εντός του PSI+. Πολύ απλά προσφέρουμε 30% (περίπου) και επαναγοράζουμε το χρέος μας. Ούτως ή άλλως οι μόνοι που θα συμμετάσχουν στο PSI είναι όσοι πιεστούν από Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Αντί λοιπόν να ανταλλάξουμε τα παλιά με καινούργια ομόλογα κάνουμε "εθελοντική" προσφορά στα 30%. Πιο συγκεκριμένα
 • Τιμή επαναγοράς στην ΕΚΤ 80% (official sector). Δαπάνη 36δις
 • Τιμή επαναγοράς στους υπόλοιπους 30% (υποθέτοντας 85% συμμετοχή). Δαπάνη 54δις.
 • Δαπάνη 32δις για αυτούς που δεν θα αποδεχτούν την προσφορά (Free riders, retail investors, Vulture funds). 
 • Σύνολο 122 δις για την διαγραφή 260δις. Όφελος 138δις


Πλεονεκτήματα της Εθελοντικής Προσφοράς Επαναγοράς


 • Το χρέος μειώνεται σe λιγοτερο από 120% του ΑΕΠ από την πρώτη κιόλας μέρα. (15% αποχή από την διαδικασία και με την ΕΚΤ να πάρει 80% της ονομαστικής).
 • H Ελλάδα δεν πληρώνει χρεολύσια για 10 χρόνια που είναι η περίοδος χάριτος των δανείων μας. 
 • Το συμφωνηθέν επιτόκιο είναι 3.5% που είναι μικρότερο από το 5% που επιζητούν οι δανειστές μας. 
 • Θα δοθεί χρόνος στην Ελλάδα να ανασυγκροτήσει την οικονομία της με πρωτογενή πλεονάσματα. 
 • Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να αποδεχθεί Αγγλικό δίκαιο στα ομόλογα. Μόνο στα διμερή δάνεια προς το EFSF (όπως και τώρα).
 • Οι ομολογιούχοι παίρνουν ρευστό, δεν θα έχουν άλλες ζημίες και ούτε οι τράπεζες θα είναι αναγκασμένες να κάνουν περαιτέρω προβλέψεις ή διαχείριση ρίσκου. "Τιμωρούνται" δε ακόμα πιο αυστηρά αλλά από την αγορά. 
 • Η Ελλάδα καθαρίζει όλο το στοκ των ομολόγων της. Τα καινούργια ομόλογα θα μπορούν να έχουν ρήτρες συλλογικής δράσης. 
 • Η Ελλάδα βελτιώνει άμεσα την βιωσιμότητα του χρέους της αλλά και την πιστοληπτική της ικανότητα. 
 • Αγοράζοντας και καταστρέφοντας τα ομόλογα, απομακρύνεται ο κίνδυνος πιστωτικού γεγονότος από ενεργοποίηση των ρητρών που υπάρχει σε πολλά ομόλογα του ΟΣΕ αλλά και της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
 • Η ΕΕ λύνει το πρόβλημα χρέους της Ελλάδος για 10 χρόνια. Οι εταίροι μας δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούν άμεσα με τα προβλήματα της Ελλάδος. 
 • Η ΕΚΤ δεν χρεοκοπεί λόγω των Ελληνικών ομολόγων αφού τα πουλάει κοντά στην μέση τιμή αγοράς τους (υπολογίζεται γύρω στο 80%) 
 • Θα δοθεί στην Ελλάδα ο απαραίτητος χρόνος να κάνει τις αναγκαίες δομικές αλλαγές στην οικονομία. 
 • Θα αναστραφεί το πολύ κακό επενδυτικό κλίμα προς την Ελλάδα 
 • Θα μπεί ένας πραγματικός "πάτος" για τα επόμενα 10 χρόνια. 
 • Η Ελλάδα θα αποφύγει τις χρονοβόρες και οικονομικά ασύμφορες δικαστικές διαμάχες με τους πιστωτές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την φήμη και αξιοπιστία της Ελλάδος. 
 • Η Ελλάδα θα πάει σε επιλεκτική χρεωκοπία όπως και με το PSI για όσο καιρό ισχύει η προσφορά και όχι σε πιστωτικό γεγονός 
 • Τα χρήματα για την επαναγορά μπορούν να αντληθούν από το EFSF σε βάθος 12 μηνών ή από διμερή δάνεια.


Άντληση Χρημάτων για την προσφορά επαναγοράς


 • Η Ελλάδα δεν έχει τους αναγκαίους πόρους (106δις) για να επαναγοράσει τα ομόλογα αυτή την στιγμή. Επίσης όμως δεν έχει τους πόρους για να εξυπηρετήσει τους τόκους των νέων ομολόγων αν επιλεχθεί η ανταλλαγή ομολόγων αντί της εθελοντικής επαναγοράς.
 • Η παρούσα πρόταση προϋποθέτει την άντληση χρημάτων από το EFSF σε βάθος 1 έτους ή την αύξηση των διμερών διακρατικών δανείων. 
 • Οι ομολογιούχοι εφόσον συμφωνήσουν μεταφέρουν τα ομόλογα τους σε ένα φερέγγυο όχημα με την συμφωνία να πληρωθούν όταν το EFSF αντλήσει τα χρήματα από την αγορά.
   
 • Η βασική αρχή της παρούσας πρότασης είναι η εξάλειψη των ομολόγων από την αγορά κάνοντας χρήση της 10ετούς περιόδου χάριτος των δανείων βάζοντας έτσι ένα τέλος στο φαύλο κύκλο του χρέους.


  Ελληνικά Ομόλογα έως το 2040


  ISIN Currency Coupon Maturity Size Approx. Size in Eur

  EUR 4.30% 20-Mar-12        14,400,000,000        14,400,000,000
  XS0147393861 EUR FRN 15-May-12             450,000,000             450,000,000

  EUR 5.25% 18-May-12          8,000,000,000          8,000,000,000

  EUR 4.10% 20-Aug-12          7,700,000,000          7,700,000,000
  FR0000489676 EUR 4.92% 13-Sep-12             200,000,000             200,000,000
  XS0208636091 EUR 3.56% 21-Dec-12             250,000,000             250,000,000
  XS0165688648 EUR 4.50% 02-Apr-13             430,000,000             430,000,000

  EUR 4.60% 20-May-13          9,100,000,000          9,100,000,000
  XS0372384064 USD 4.63% 25-Jun-13          1,500,000,000          1,079,136,691
  CH0021839524 CHF 2.13% 05-Jul-13             650,000,000             532,786,885

  EUR 4.00% 20-Aug-13          5,800,000,000          5,800,000,000

  EUR 6.50% 11-Jan-14          4,600,000,000          4,600,000,000
  XS0142390904 EUR 5.46% 30-Jan-14             197,000,000             197,000,000

  EUR 4.50% 20-May-14          8,500,000,000          8,500,000,000
  XS0097596463 EUR VAR 21-May-14               70,000,000               70,000,000

  EUR 5.50% 20-Aug-14        12,500,000,000        12,500,000,000
  JP530005AR32 JPY 7.35% 03-Mar-15        10,000,000,000               95,238,095
  JP530000CR76 JPY 5.80% 14-Jul-15        20,000,000,000             190,476,190

  EUR 3.70% 20-Jul-15          9,600,000,000          9,600,000,000

  EUR 6.10% 20-Aug-15          8,000,000,000          8,000,000,000
  FR0010027557 EUR 4.68% 29-Oct-15             200,000,000             200,000,000
  JP530000BS19 JPY 5.25% 01-Feb-16        30,000,000,000             285,714,286
  XS0165956672 EUR 4.59% 08-Apr-16             400,000,000             400,000,000
  XS0357333029 EUR FRN 11-Apr-16          5,600,000,000          5,600,000,000
  XS0193324380 EUR FRN 24-May-16             250,000,000             250,000,000

  EUR 3.60% 20-Jul-16          7,700,000,000          7,700,000,000
  JP530000CS83 JPY 5.00% 22-Aug-16        40,000,000,000             380,952,381
  XS0071095045 JPY 4.50% 08-Nov-16        40,000,000,000             380,952,381
  JP530005ASC0 JPY 4.50% 06-Dec-16          8,700,000,000               82,857,143
  XS0215169706 EUR 4.03% 17-Mar-17             450,000,000             450,000,000

  EUR 5.90% 20-Apr-17          5,000,000,000          5,000,000,000
  XS0078057725 JPY 4.50% 03-Jul-17        30,000,000,000             285,714,286

  EUR 4.30% 20-Jul-17        11,400,000,000        11,400,000,000
  XS0079012166 JPY 3.80% 08-Aug-17        50,000,000,000             476,190,476
  XS0160208772 EUR 5.01% 27-Dec-17             165,000,000             165,000,000
  XS0260024277 EUR FRN 05-Jul-18          2,100,000,000          2,100,000,000

  EUR 4.60% 20-Jul-18          7,700,000,000          7,700,000,000
  XS0286916027 EUR VAR 22-Feb-19             280,000,000             280,000,000
  IT0006527532 EUR 5.00% 11-Mar-19             200,000,000             200,000,000
  XS0097010440 JPY 3.00% 30-Apr-19        25,000,000,000             238,095,238
  XS0097598329 EUR VAR 03-Jun-19             110,000,000             110,000,000

  EUR 6.00% 19-Jul-19        15,500,000,000        15,500,000,000

  EUR 6.50% 22-Oct-19          8,200,000,000          8,200,000,000
  XS0280601658 EUR 4.22% 20-Dec-19             255,000,000             255,000,000

  EUR 6.25% 19-Jun-20          5,000,000,000          5,000,000,000
  XS0224227313 EUR VAR 13-Jul-20             250,000,000             250,000,000

  EUR 5.90% 22-Oct-22          8,900,000,000          8,900,000,000

  EUR 4.70% 20-Mar-24        10,400,000,000        10,400,000,000

  EUR 2.90% 25-Jul-25          7,200,000,000          7,200,000,000

  EUR 5.30% 20-Mar-26          7,000,000,000          7,000,000,000

  EUR 2.30% 20-Jul-30          7,500,000,000          7,500,000,000

  EUR 4.50% 20-Sep-37          9,000,000,000          9,000,000,000

  EUR 4.60% 20-Sep-40          7,900,000,000          7,900,000,000