Monday 20 April 2015

Κυπρος: Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013Στην Κυπρο το αρχικό σχέδιο ήταν για
(α) για κάθε ευρώ μέχρι και εκατόν χιλιάδες (€100.000), με συντελεστή 6,75%,
(β) για κάθε ευρώ πάνω από εκατόν χιλιάδες (€100.000), με συντελεστή 9,99%.


Ο πλήρης νόμος είχε ως εξής:


ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

 

Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε αποσταθεροποιητικών παραγόντων, οι οποίοι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρούς κλυδωνισμούς στο σύνολο της κυπριακής οικονομίας με απρόβλεπτες κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει ανάγκη για διασφάλιση της βιωσιμότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων στη Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας την ανικανότητα εξεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων για κεφαλαιοποίηση των πιστωτικών αυτών ιδρυμάτων που δυνατόν να προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας με σοβαρές επιπτώσεις στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η επιβολή τέλους επί των καταθέσεων αποτελεί αναγκαία και έγκαιρα διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης,

 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

 
     
Συνοπτικός τίτλος.
 
 
Ερμηνεία.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66(I) του 1997
   74(Ι) του 1999 
   94(Ι) του 2000
 119(Ι) του 2003
    4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
  20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012.
 
 22    του 1985
  68    του 1987
190    του 1989
    8    του 1992
  22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
    8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
    5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
  23(Ι) του 2005
  49(Ι) του 2005
  76(Ι) του 2005
  29(Ι) του 2007
  37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
  85(Ι) του 2010
118(Ι) του 2011
130(Ι) του 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εφαρμογή του παρόντος Νόμου.
 
 
 
 
 
 
Υποχρέωση για την επιβολή τέλους επί των καταθέσεων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δημιουργία ειδικού λογαριασμού.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποινικό αδίκημα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έκδοση Διαταγμάτων.
 
 
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.
1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τέλους επί των Καταθέσεων σε Πιστωτικά Ιδρύματα Νόμος του 2013.
 
2.  -(1)  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο –

 
«διατραπεζική κατάθεση» σημαίνει κατάθεση που γίνεται μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και περιλαμβάνει κατάθεση που γίνεται από πιστωτικό ίδρυμα που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, από υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκαταστάθηκε στη Δημοκρατία και από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου∙
 
«κατάθεση», εξαιρουμένης διατραπεζικής κατάθεσης, σημαίνει πιστωτικό υπόλοιπο χρημάτων ανά καταθετικό λογαριασμό ανά πιστωτικό ίδρυμα, εκπεφρασμένο σε οποιοδήποτε νόμισμα, που  καταβάλλεται ή εισπράττεται με όρους, βάσει των οποίων θα αποπληρωθεί με τόκο ή χωρίς τόκο ή υπέρ το άρτιο, είτε σε πρώτη ζήτηση ή σε τακτή προθεσμία ή υπό όρους που συμφωνούνται από ή εκ μέρους του προσώπου που καταβάλλει και του προσώπου που εισπράττει το ποσό, αλλά οι όροι αυτοί δεν σχετίζονται με την πώληση ή τη διάθεση αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων, την παροχή υπηρεσιών ή την έκδοση χρεωστικών ομολόγων ή μετοχών∙
«καταθέτης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο είναι επ’ ονόματι του η κατάθεση∙
«καταθετικός λογαριασμός» σημαίνει πιστωτικός λογαριασμός περιλαμβανομένου λογαριασμού όψεως και προθεσμίας καθώς και γραμματίου∙ 
 
«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει  τράπεζα που λειτουργεί με βάση τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο ή Συνεργατικό Πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο∙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία» σημαίνει-
(α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει αδειοδοτηθεί στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των θυγατρικών και υποκαταστημάτων του που λειτουργούν εκτός της Δημοκρατίας, ή
(β) πιστωτικό ίδρυμα που έχει αδειοδοτηθεί σε χώρα εκτός της Δημοκρατίας και λειτουργεί στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος∙
 
«τέλος» σημαίνει τέλος επί των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙
 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας και οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών∙
 
3.            Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπεύθυνος για την καλή και πιστή εφαρμογή του παρόντος Νόμου είναι ο Υπουργός, ο οποίος λογίζεται ως έχων προς το σκοπό αυτόν, και τηρουμένων των αναλογιών, πάσαν εξουσία, αρμοδιότητα ή υποχρέωση να προβαίνει σε κάθε ενέργεια την οποία κρίνει αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.  
 
4.        -(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κάθε πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία προβαίνει στην είσπραξη τέλους επί των καταθέσεων ως ακολούθως:
 
(α) για κάθε ευρώ μέχρι και εκατόν χιλιάδες (€100.000), με συντελεστή 6,75%,
 
(β) για κάθε ευρώ πάνω από εκατόν χιλιάδες (€100.000), με συντελεστή 9,99%.
 
(2) Το τέλος υπολογίζεται επί των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία την 17η Μαρτίου 2013.
 
 
5.            -(1) Το ποσό του τέλους, μεταφέρεται με ίδιον υπολογισμό εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία σε ειδικό λογαριασμό εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος, επ’ ονόματι της Δημοκρατίας, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.
 
(2) Το πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία δεν χρεώνει τον ειδικό λογαριασμό που τηρεί επ’ ονόματι της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (1), εκτός σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
(α) με γραπτή διαταγή ή γραπτή έγκριση του Υπουργού∙
 
(β) σε περίπτωση που διαπιστώσει, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση, ότι υπολόγισε το τέλος λανθασμένα και σε βάρος καταθέτη, οπότε και χρεώνει τον εν λόγω ειδικό λογαριασμό με ποσό ίσο με το ύψος του λάθους, το οποίο ποσό επιστρέφει στον καταθέτη. 
 
(3) Το ποσό του ειδικού λογαριασμού διατίθεται για σκοπούς διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα υπό όρους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας .
 
(4)  Έναντι του τέλους διατίθενται σε κάθε καταθέτη μετοχές πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία υπό όρους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 
(5) Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία αρνηθεί, παραλείψει ή αμελήσει να υπολογίσει ορθά και να μεταφέρει όλο το ποσό σε ειδικό λογαριασμό, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ο Υπουργός δύναται να προβεί σε βεβαίωση του υπολογισμού του τέλους και να απαιτήσει από το πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία όπως καταβάλει στη Δημοκρατία τη διαφορά μεταξύ του ποσού που μεταφέρθηκε στον ειδικό λογαριασμό και του ορθού ποσού.   
 
6.           -(1) Διαπράττει ποινικό αδίκημα οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συμβάλει, συγκατατίθεται, ανέχεται, συναινεί ή/και συμπράττει σε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης πιστωτικού ιδρύματος με τον παρόντα Νόμο.
 
         (2) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για διάπραξη του αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1), το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ή σε αμφότερες τις ποινές, και σε περίπτωση που το διαπραχθέν ποινικό αδίκημα αφορά παράλειψη μεταφοράς ποσού σε λογαριασμό επ’ ονόματι της Δημοκρατίας, το Δικαστήριο δύναται να καταδικάσει το εν λόγω πρόσωπο σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ύψους του ποσού το οποίο παραλήφθηκε να μεταφερθεί. 
.
7. Ο Υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση ή καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
8. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.